კურსები

ავალონის მეთოდი AVALON Quantum English

სასაუბრო-საკომუნიკაციო ინგლისური, გაკვეთილის უდიდესი ნაწილი ეთმობა ზეპირ კომუნიკაციას. პირველივე გაკვეთილზე სტუდენტები იწყებენ საუბარს მარტივი ფრაზებით და კონსტრუქციებით. სხვა პირდაპირი მეთოდებისგან განსხვავებით ავალონი ფარავს გრამატიკის სრულ კურსს, მეთოდი გულისხმობს ასევე წერითი უნარ-ჩვევების განვითარებას.

სააბიტურიენტო პროგრამა

სასაუბრო-საკომუნიკაციო ინგლისური, გაკვეთილის უდიდესი ნაწილი ეთმობა ზეპირ კომუნიკაციას. პირველივე გაკვეთილზე სტუდენტები იწყებენ საუბარს მარტივი ფრაზებით და კონსტრუქციებით. სხვა პირდაპირი მეთოდებისგან განსხვავებით ავალონი ფარავს გრამატიკის სრულ კურსს, მეთოდი გულისხმობს ასევე წერითი უნარ-ჩვევების განვითარებას.

სასერთიფიკატო მზადება

IELTS International English Language Testing System მსოფლიოში ერთერთი ყველაზე პოპულარული ტესტია IELTS  – ის კურსის გასავლელად მინიმალური დონე უნდა შეესაბამებოდეს intermediate(საშუალო)-ს.

 

TOEFL - Test of English as a Foreign Language  აღიარებულია მსოფლიოს 130 ქვეყანაში. მოსამზადებელი კურსის დაწყების წინ სტუდენტი გაივლით სპეციალურ ტესტირებას

კემბრიჯის უნივერსიტერის სასერთიფიკატო მზადება: KET/PET/FCE/ CAE

KET Key Engish Test- კემბრიჯის ყველაზე მარტივი ტესტია და შეესაბამება A2/Elementary დონეს. ჩვენთან ამ ტესტისთვის ძირითადად ბავშვები ემზადებიან, გამოცდაზე გადიან ასევე მოზრდილები, ვისაც სურთ დარწმუნდნენ, რომ ინგლისურის შესწავლის წარმატებული სტარტი აქვთ და სწორ გზაზე დგანან.

PET – Preliminary შეესაბამება B2/Pre-intermediate დონეს. სერთიფიკატი მოწმობს, რომ სტუდენტი დაეუფლა საბაზისო ინგლისურს

FCE – Cambridge First Certificate in English, კემბრიჯის ყველაზე მნიშვნელობანი გამოცდაა, ტარდება თითქმის ყოველთვე. დონე - B2/ upper intermediate.

CAE Cambridge Advanced Examination- მსოფლიოში 8000 საგანმანათლებლო, ბიზნეს და სამთავრობო დაწესებულება აღიარებს ამ სერთიფიკატს. დონე - C1/ Advances

ავალონი ყველაზე პატარებისთვის

IQ ცენტრი გთავაზობთ სასაუბრო-საკომუნიკაციო კურსს ბავშვებისთვის 7 წლიდან. 7-9 ასაკობრივ ჯგუფებისთვის ავალონის მეთოდი ადაპტირებულია ასაკის და მოთხოვნების შესაბამისად- გავააქტიურეთ გრამატიკა, წერითი უნარ-ჩვევები, კითხვა. მეცადინეობა მიმდინარეობს სტანდარტულ ჯგუფებში. ბავშვებს ასწავლიან როგორც ქართველი ასევე უცხოელი პედაგოგები.

ბიზნეს ინგლისური

Q ცენტრი გთავაზობთ ბიზნესის კურს პირდაპირი მეთოდით. კურსი მოიცავს ბიზნესის რამდენიმე სფეროს:

მარკეტინგი და მენეჯმენტი;

კომპიუტერი, ბანკინგი და ფინანსები;

ინდუსტრია, პოლიტიკა და იურიდიული ინგლისური;

ამ კურსების გავლამდე რეკომენდებულია საბაზისო ბინესის ენის კურსის გავლა -ბიზნესის ენა ყოველდღიური კომუნიკაციისთვის.

ბიზნეს-ინგლისურისთვის გთავაზობთ როგორც ჯგუფურ, ასევე ინდივიდუალურ მეცადინეობებს

კურსის გასავლელად სასურველია სტუდებტი ფლობდეს Intermediate(B1) დონეს